TELEFONAS PASITEIRAUTI

TransLink.iQ Manager

Centralizuotą daugiafunkcį nuotolinio POS terminalų valdymo modulį „TransLink.iQ Manager" gali naudoti korteles priimanti organizacija, nepriklausomai nuo bankų skaičiaus ir POS terminalų tinklo dydžio. „TransLink.iQ Manager" ryšys, reikalingas keistis duomenimis ir komandomis su „TransLink.iQ Smart POS", realizuojamas atsižvelgus į šifravimo standartą P2PE.

Toliau pristatomos pagrindinės modulio „TransLink.iQ Manager" funkcijos.

„TransLink.IQ Manager" valdymo funkcijos:

  • Nuotolinis naujo įrenginio prijungimas. Prijungimo scenarijų sudaro vienkartinio prieigos kodo, sugeneruoto naudojant saugaus nuotolinio slaptažodžio (angl. SRP/Secure Remote Password) kūrimo algoritmą, įvedimas;
  • Sistemos nustatymas atsižvelgus į banko reikalavimus;
  • Nuotolinis įrenginių, jų funkcijų (taikomųjų programų) ir parametrų valdymas. Konfigūracijos parametrų rinkinys, įskaitant visus EMV parametrus, prekinio čekio parametrus ir t .t., leidžia programinėje įrangoje nustatyti įvairius darbo režimus;
  • Transakcijų duomenų skirstymas (angl. switching) į reikiamus banko duomenų apdorojimo centrus;
  • Nuotolinis automatinis programinės įrangos atnaujinimas;
  • Kriptografinių raktų valdymas.

„TransLink.IQ Manager" automatinė įrenginių tinklo darbo stebėsena:

„TransLink.IQ Manager" konverteriai

Konverteris - POS terminalo transakcijų duomenų konvertavimas į reikiamą bankui formatą, kad būtų galima perduoti duomenis apie operacijas į atitinkamą banką arba duomenų apdorojimo centrą.

Paprastai konverterių skaičius atitinka bankų ir jų hostų sprendimų skaičių.

Papildomos paslaugos POS terminale, susijusios su pardavėjo dalyvavimu įvairiose lojalumo programose, el. prekių ir paslaugų prekyba, numato ir specialių konverterių, skirtų ryšiui su išorinėmis programinėmis sistemomis, palaikymą.

„TransLink.IQ Manager" atskaitomybė

Programinė įranga „TransLink.iQ Manager" gali formuoti įvairias ataskaitas, o tai suteikia galimybę teikti informaciją bankams arba pardavėjams atsižvelgiant į jų finansinės atskaitomybės reikalavimus, organizaciją ir kortelių priėmimo verslo aktyvumą. Taip pat yra galimybė gauti analitinę informaciją, padedančia įvertinti POS terminalo, POS terminalų tinklo arba pardavėjo funkcionavimo efektyvumą. Modulis leidžia diagnozuoti įrangos darbą ir siųsti informaciją į banką automatiniu režimu.

Yra sukurtos ir realizuotos standartizuotos ataskaitų formos, o prireikus siūloma sukurti papildomų ataskaitų - tiek techninių, tiek finansinių.